Regulamin


REGULAMIN KORZYSTANIA ZE SKLEPU INTERNETOWEGO GREEN PARTS Online- www.greenparts.pl
 
I. Postanowienia ogólne
 
1. Niniejszy regulamin określa zasady korzystania ze sklepu internetowego green parts, znajdującego się na stronie internetowej, pod adresem greenparts.pl, przez konsumenta. Zaznaczyć trzeba, że niniejszy Regulamin sprzedaży, nie wyłącza, ani nie ogranicza praw konsumenta, wynikających z bezwzględnie obowiązujących przepisów prawa, które nie mogą być zmienione, ani uchylone w drodze umowy.
 
2. Sklep jest prowadzony przez firmę Green Parts S.C., z siedzibą w Markach kod pocztowy 05-260, ul. Piłsudskiego 158, e-mail: sklep@greenparts.pl, telefon kontaktowy +48 669007099
 
3. Sklep przeznaczony jest do użytku dla osób fizycznych posiadających pełną zdolność do czynności prawnych oraz dla podmiotów gospodarczych. Stronami umowy sprzedaży zawartej za pośrednictwem sklepu www.greenparts.pl są klient dokonujący zakupu towaru oraz firma Green Parts S. C.
 
4. Miejscem realizacji dostaw towarów, nabywanych za pośrednictwem sklepu internetowego greenparts.pl jest terytorium Polski.
 
5. W celu prawidłowego korzystania ze sklepu internetowego, korzystający powinien dysponować sprzętem komputerowym i oprogramowaniem, spełniającym następujące minimalne wymagania: zaktualizowana do najnowszej wersji przeglądarka np. Internet Explorer, Firefox, Chrome, Opera, lub każda inna dostępna, monitor o rozdzielczości minimum 1024x768, koniecznie włączona obsługa Cookies i najnowsza wersja Java Script, zainstalowany aktualny program Adobe Acrobat Reader, dostęp do internetu oraz aktywne konto poczty elektronicznej. Informujemy także, że na wygląd towarów ma wpływ rozmiar oraz ustawienia parametrów monitora, nie uznajemy reklamacji związanych z różnicą kolorów, lub fasonów przedmiotów, które wynikają z nieprawidłowych ustawień parametrów monitora lub komputera.
 
6. Złożone przez klienta zamówienie, zostanie zrealizowane, pod warunkiem, że towar jest dostępny w magazynie lub u dostawcy firmy Green Parts. W przypadku niedostępności towarów, Green Parts zamieszcza o tym stosowną informację na stronie internetowej greenparts.pl , w karcie produktu towaru lub przy opisie danego towaru, przy czym brak takiej informacji na stronie sklepu greenparts.pl, nie oznacza, że dany towar jest dostępny. W przypadku niedostępności towaru przy opisie którego nie było prawidłowej informacji, klient zostanie powiadomiony e-mailem o braku możliwości zrealizowania zamówienia.
 
7. Umowa sprzedaży towarów oferowanych za pośrednictwem sklepu internetowego greenparts.pl, zostaje zawarta z chwilą przyjęcia przez Green Parts zamówienia klienta.
 
8. Sklep zapisuje na komputerze użytkownika pliki cookies (ciasteczka), używane do przechowywania w nich informacji dla potrzeb funkcjonalności, np. zapisywanie preferencji przeglądania. Użytkownik sam decyduje o tym, które pliki cookies i w jaki sposób są zapisywane, poprzez ustawienia przeglądarki internetowej. Domyślne ustawienia przeglądarek, pozwalają na przechowywanie plików cookies sklepu.
 
9. Klient dokonujący zakupów w sklepie internetowym greenparts.pl i logujący się do sklepu, zobowiązany jest do podania danych, zgodnych ze stanem faktycznym, pod rygorem nie zrealizowania zamówienia.
 
10. Kontakt ze sklepem internetowym możliwy jest pod numerem telefonu +48 669 007 099, w dni robocze, od poniedziałku do piątku w godzinach od 8.00 do 16.00 oraz poprzez e-mail: sklep@greenparts.pl
 
II. Towar
 
1. Sklep internetowy greenparts.pl, zamieszcza wszelkie informacje dotyczące istotnych właściwości towarów, w tym ich ceny w kwocie brutto, na stronie greenparts.pl, przy opisie danego towaru (w karcie towaru).
 
2. Do sprzedaży, w tym do sprzedaży promocyjnej, oraz wyprzedaży przeznaczona jest ograniczona liczba towarów i realizacja zamówień następuje według kolejności wpływania potwierdzonych zamówień na te towary, aż do wyczerpania się zapasów objętych tą formą sprzedaży.
 
3. Wszystkie ceny towarów zamieszczone w sklepie internetowym greenparts.pl, podawane są w polskich złotych i są cenami brutto. Cena podana przy każdym towarze, jest wiążąca dla stron, w chwili złożenia zamówienia przez klienta.
 
5. Sklep internetowy greenparts.pl, zastrzega sobie prawo do zmiany cen towarów w każdym momencie, znajdujących się w ofercie sklepu, wprowadzania nowych towarów do oferty sklepu, przeprowadzania i odwoływania akcji promocyjnych na stronie greenparts.pl, a także wprowadzania w nich zmian. Uprawnienie powyższe nie ma wpływu na ceny towarów w zamówieniach złożonych przed wejściem w życie zmiany ceny, warunków akcji promocyjnych, lub wyprzedaży.
 
6. Wszystkie towary oferowane do sprzedaży przez sklep internetowy greenparts.pl, są fabrycznie nowe, wolne od wad fizycznych i prawnych oraz zostały legalnie wprowadzone na rynek Polski.
 
III. Zawarcie umowy (zamówienia)
 
1. Kupujący może składać zamówienia w sklepie internetowym greenparts.pl, przez 24 godziny na dobę, 7 dni w tygodniu, przez cały rok.
 
2. Zamówienia realizowane będą w dni robocze, od poniedziałku do piątku w godzinach pracy sklepu, od godziny 800 do godziny 1600. Zamówienia złożone w dni wolne od pracy, realizowane będą w najbliższym dniu roboczym w kolejności w jakiej zamówienia spłynęły.
 
3. Do każdego zamówienia dołączany jest paragon z kasy fiskalnej, lub na życzenie faktura .
 
4. Zamówienia od klientów są przyjmowane poprzez stronę internetową sklepu greenparts.pl, po przejściu całej procedury składania zamówienia na stronie internetowej. W zamówieniu klient dokonuje, w szczególności:

    wyboru zamawianych towarów
    oznaczenia adresu dostawy oraz formy zapłaty
    zatwierdzenia zamówienia
    dokonania płatności za zamówienie

5. Przed wysłaniem zamówienia, na etapie jego składania, klient ma możliwość ponownego sprawdzenia i ewentualnej modyfikacji wszystkich danych.

6. Klient składa firmie Green Parts wiążącą ofertę nabycia towarów po przejściu całej procedury składania zamówienia na stronie internetowej sklepu greenparts.pl. Klient składając zamówienie, akceptuje w całości regulamin sklepu internetowego greenparts.pl

7. Umowa sprzedaży towarów oferowanych poprzez sklep internetowy greenparts.pl, zostaje zawarta z chwilą przyjęcia zamówienia klienta przez Green Parts, co oznaczą, że z tą chwilą umowa staje się prawnie skuteczna.

8. Klient może anulować zamówienie, które nie zostało wysłane. W tym celu klient zobowiązany jest, do jak najszybszego kontaktu ze sklepem pod numerem telefonu +48 669 007 099, lub poprzez e-maila: sklep@greenparts.pl

 IV. Potwierdzenie zawarcia umowy
 
1. Dane przekazane przez klienta w ramach składanego zamówienia, są przechowywane i przetwarzane przez firmę Green Parts, zgodnie z ustawą o ochronie danych osobowych (Dz. U. z 1997 r., nr 133, poz. 883 z późniejszymi zmianami). Klient ma prawo do wglądu do swoich danych, do ich korekty oraz żądania zaprzestania ich wykorzystywania, lub ich usunięcia. Podanie danych osobowych przez klienta jest dobrowolne, jednak zgoda na ich przetwarzanie, jest niezbędna do zrealizowania zamówienia. Klient ponosi odpowiedzialność, za podanie nieprawdziwych danych.
 
2. Sklep internetowy przekaże klientowi potwierdzenie zawarcia umowy sprzedaży w rozsądnym czasie, po jej zawarciu, najpóźniej w chwili dostarczenia towaru. Potwierdzenie zawierać będzie w szczególności wszystkie istotne dane ze złożonego zamówienia.
 
V. Termin i sposób dostawy
 
1. Firma Green Parts zobowiązuje się dostarczyć zamówiony przez klienta towar w terminie nieprzekraczającym 30 (trzydziestu) dni od dnia przyjęcia przez Green Parts zamówienia złożonego przez klienta, względnie od momentu otrzymania przez Green Parts, od klienta zapłaty za towar wraz z kosztami przesyłkami (jeżeli są należne) – w przypadku płatności z góry, jednakże czas dostawy wynosi zazwyczaj od 3 (trzech) do 8 (ośmiu) dni roboczych od momentu złożenia zamówienia, względnie od momentu otrzymania przez Green Parts od klienta zapłaty za towar wraz z kosztami przesyłkami (jeżeli są należne) – w przypadku płatności z góry. Wszystkie zamówienia wysyłane są do klienta w przeciągu 1-2 dni roboczych od złożenia zamówienia.
 
2. Dostawa towaru jest realizowana za pośrednictwem firmy kurierskich inpost na adres wskazany przez klienta w zamówieniu, a także firm świadczących usługi odbioru w punktach odbioru, wskazanych przez klienta w zamówieniu. Firma Green Parts nie ponosi odpowiedzialności za niedostarczenie towaru lub opóźnienie w dostawie spowodowane błędnym lub niedokładnym adresem podanym przez klienta.
 
VI. Koszty przesyłki
 
1. Koszty przesyłki towaru zakupionego w sklepie internetowym greenparts.pl, są uzależnione od wyboru sposobu dostarczenia towaru przez klienta oraz wybranej przez klienta formy płatności. Aktualne koszty przesyłki dostępne są na stronie sklepu Green Parts.
 
2. Ponoszone przez klienta koszty przesyłki towaru, pokrywają jedynie część faktycznych kosztów jego opakowania i dostawy, pozostałą część kosztów przejmuje na siebie firma Green Parts.
 
3. W przypadkach, gdy z przyczyn technicznych lub logistycznych dostawa towaru odbywa się w kilku etapach, klient ponosi opłatę z tytułu kosztów przesyłki towaru wyłącznie jednokrotnie.
 
VII. Zastrzeżenie własności towaru
 
1. Do chwili uiszczenia przez klienta pełnej należności za zamówiony towar, pozostaje on własnością firmy Green Parts.
 
VIII. Zasady płatności za towar
 
1. Klient może wybrać następujące formy płatności za zamówiony towar:

    płatność gotówką przy odbiorze towaru
    płatność przelewem na rachunek bankowy
    płatność poprzez serwis przelewy24

Rozliczenia transakcji kartą kredytową i e-przelewem, przeprowadzone są za pośrednictwem przelewy24, do wybory przez klienta.

Firma Green Parts zastrzega sobie prawo zmiany w konkretnym przypadku określonej formy płatności, ze względu na techniczne problemy z realizacją określonej formy płatności.

2. Green Parts wyklucza możliwość regulowania płatności za zamówiony towar poprzez przekaz gotówki bądź wystawienie czeku. Firma Green Parts oświadcza, że nie ponosi odpowiedzialności w przypadku utraty przez klienta środków pieniężnych przekazanych w sposób określony w zdaniu poprzednim.

3. W zależności od dokonanego przez klienta wyboru formy płatności:

- w przypadku płatności gotówką przy odbiorze towaru, należność za towar pobierana jest podczas dostawy towaru

- w przypadku płatności przelewem na rachunek bankowy, należność za towar pobierana jest, jako płatność z góry, co oznacza, że zamówiony towar zostaje wysłany po otrzymaniu płatności. Maksymalny termin oczekiwania na wpłatę to 7 dni. Po upływie tego terminu zamówienie zostanie anulowane.

- w przypadku płatności poprzez serwis przelewy24, należność za towar pobierana jest jako płatność z góry, co oznacza, że zamówiony towar zostaje wysłany po otrzymaniu płatności. Maksymalny termin oczekiwania na wpłatę to 7 dni. Po upływie tego terminu zamówienie zostanie anulowane.

4. W przypadku wyboru płatności przelewem, do jego realizacji należy użyć następujących danych:

Green Parts S.C.

ul. Piłudskiego 158, 05-260 Marki

Nr rachunku bankowego: 94114020040000350276397792

W TYTULE PRZELEWU prosimy wpisać imię i nazwisko, oraz numer zamówienia

 IX. Prawo odstąpienia od umowy

1. Klient może odstąpić od umowy sprzedaży towaru (tj. zrezygnować z Towaru zakupionego w sklepie greenparts.pl i zwrócić towar bez podania przyczyny) w ciągu 14 (czternastu) dni od dnia otrzymania towaru przez klienta lub wskazaną przez klienta osobę trzecią inną niż przewoźnik, a w przypadku umowy sprzedaży, która obejmuje wiele towarów, które są dostarczane osobno, partiami lub w częściach w terminie 14 (czternastu) dni od dnia objęcia w posiadanie ostatniego towaru, partii lub części.

2. W celu skorzystania z prawa odstąpienia od umowy sprzedaży towaru, klient powinien w terminie wskazanym w pkt.IX.1, złożyć pisemne oświadczenie o odstąpieniu od umowy sprzedaży towaru kierując je na adres: ul. Żeromskiego 2B, 05-250 Słupno, z dopiskiem "Odstąpienie od umowy", albo przesłać na e-mail: sklep@greenparts.pl Jeżeli klient skorzysta z możliwości złożenia oświadczenia o odstąpieniu od umowy drogą elektroniczną tj. wysyłając e-mail na adres: sklep@greenparts.pl, Green Parts prześle klientowi niezwłocznie potwierdzenie otrzymania informacji o odstąpieniu od umowy również pocztą elektroniczną. Do zachowania terminu do odstąpienia od umowy sprzedaży towaru wystarczy wysłanie oświadczenia przed upływem terminu wskazanego w pkt.IX.1 na wskazany powyżej adres lub e-mail. Wzór pisma odstąpienia od umowy w formacie word, znajdziesz TUTAJ (kliknij w napis TUTAJ), w formacie PDF, znajdziesz TUTAJ

3. W przypadku skorzystania z prawa do odstąpienia od umowy sprzedaży towaru, klient powinien – poza przesłaniem oświadczenia o którym mowa w pkt.IX.2 - zwrócić firmie Green Parts towar, na adres wskazany poniżej:

Green Parts S.C. , ul Piłsudskiego 158 , 05-260 Marki , z dopiskiem "Odstąpienie od umowy"

4. Klient zobowiązany jest do niezwłocznego zwrotu towaru na wskazany powyżej w pkt.IX.3 adres, jednakże nie później niż w terminie 14 dni od dnia, w którym klient odstąpił od umowy sprzedaży towaru. Do zachowania terminu wystarczy odesłanie towaru przed upływem tego terminu. Klient ponosi bezpośrednie koszty zwrotu takiego towaru (koszty przesyłki związanej ze zwrotem towaru).

5. W razie odstąpienia od umowy sprzedaży towaru na zasadach określonych w niniejszym punkcie, umowa sprzedaży uważana jest za niezawartą.

6. Z zastrzeżeniem pkt.IX.7 poniżej, Green Parts zobowiązany jest niezwłocznie, nie później niż w terminie 14 dni od dnia otrzymania oświadczenia klienta o odstąpieniu od umowy sprzedaży towaru, zwrócić klientowi uiszczoną przez klienta cenę za towar wraz z kosztami dostawy towaru, z wyjątkiem dodatkowych kosztów wynikających z wybranego przez klienta sposobu dostarczenia innego niż najtańszy sposób dostarczenia oferowany przez Green Parts. Firma Green Parts dokona zwrotu, przy użyciu takiego samego sposobu zapłaty, jaki użył klient, chyba, że klient wyrazi zgodę na inny sposób zwrotu.

7. Firma Green Parts, może wstrzymać się ze zwrotem płatności otrzymanych od klienta, do chwili otrzymania towaru z powrotem, lub dostarczenia przez klienta dowodu jego odesłania, w zależności od tego, które zdarzenie nastąpi wcześniej.

8. Klient ponosi odpowiedzialność za zmniejszenie wartości towaru, będącą wynikiem korzystania z towaru w sposób wykraczający poza konieczny do stwierdzenia charakteru, cech i funkcjonowania towaru. Green Parts zastrzega sobie - w razie zwrotu takiego towaru - możliwość żądania odpowiedniego obniżenia ceny towaru, podlegającej zwrotowi na rzecz klienta.

9. Prawo odstąpienia od umowy sprzedaży towaru, nie przysługuje klientowi w odniesieniu do umów sprzedaży, których przedmiotem jest rzecz ulegająca szybkiemu zepsuciu lub mająca krótki termin przydatności do użycia, lub rzecz dostarczana w zapieczętowanym opakowaniu, której po otwarciu opakowania nie można zwrócić ze względu na ochronę zdrowia lub ze względów higienicznych, jeżeli opakowanie zostało otwarte po dostarczeniu, lub rzecz, która po dostarczeniu, ze względu na swój charakter, zostaje nierozłącznie połączona z innymi rzeczami oraz w innych przypadkach wynikających z przepisów prawa.

X. Reklamacje

Konsument ma prawo do złożenia reklamacji do 12 miesięcy po wykryciu wady. Dzięki ustawie wydłużył się również czas, w którym klient może zgłaszać reklamację – do 2 lat od daty zakupu. W jej ramach może wnosić o zwrot kosztów lub ich obniżenie, naprawę lub wymianę towaru.
W przypadku reklamacji , towar prosimy wysyłać na adres siedziby firmy.

XI. Postanowienia końcowe

1. W sprawach nieuregulowanych na stronie internetowej sklepu greenparts.pl, znajdują zastosowanie przepisy prawa polskiego, w szczególności ustawa o prawach konsumenta oraz przepisy Kodeksu Cywilnego.

2. Towary prezentowane na stronie internetowej sklepu greenparst.pl, nie stanowią oferty w rozumieniu Kodeksu Cywilnego.

3. Firma Green Parts zastrzega sobie prawo do zmiany zasad sprzedaży, dokonywanej za pośrednictwem strony internetowej sklepu greenparts.pl. Wszelkie zmiany obowiązują od dnia ich opublikowania na stronie www.greenparts.pl. Zamówienia złożone przed datą wprowadzenia zmian do zasad sprzedaży, dokonywanej za pośrednictwem strony internetowej sklepu greenparts.pl, są realizowane na podstawie zapisów obowiązujących w dniu złożenia zamówienia.

4. Wszelkie spory pomiędzy klientem, a firmą Green Parts, będą rozstrzygane przez sądy powszechne w Polsce, przy czym klientowi przysługuje także możliwość skorzystania z pozasądowych sposobów dochodzenia roszczeń, w szczególności klient może zwrócić się o mediację lub rozstrzygnięcie do sądu polubownego. W tym celu klient powinien dostarczyć do instytucji przez siebie wybranej, przed którą będzie toczyło się postępowanie - odpowiedni formularz. Konsument może także, złożyć swoją skargę np. za pośrednictwem unijnej platformy internetowej ODR, dostępnej pod adresem Online Dispute Resolution

5. Niniejszy regulamin obowiązuje od dnia 1 września 2016 roku.

Informacje o przetwarzaniu danych

  1. Administratorem Pani/a danych osobowych jest Green Parts S.C. z siedzibą w Markach e-mail: sklep@greenparts.pl
  2. W sprawach związanych z Pani/a danymi proszę kontaktować się z Inspektorem Ochrony Danych, e-mail sklep@greenparts.pl 
  3. Dane mogą być udostępniane w celu prawidłowej realizacji usług określonych w regulaminie (tylko jeżeli ma zastosowanie, inaczej jest to dozwolone tylko na podstawie odrębnie wyrażonej zgody)
  4. Dane mogą być przekazane poza Europejski Obszar Gospodarczy lub organizacji międzynarodowej (jakiej/gdzie). Administrator informuje, że w tym celu zostały zastosowane zabezpieczenia , w celu uzyskania kopii danych proszę kontaktować się z Inspektorem Ochrony Danych.
  5. Dane będą przechowywane przez okres 5 lat.
  6. Ma Pan/i prawo dostępu do swoich danych osobowych, ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania.
  7. Ma Pan/i prawo do wniesienia sprzeciwu wobec dalszego przetwarzania, a w przypadku wyrażenia zgody na przetwarzanie danych do jej wycofanie. Skorzystanie  prawa cofnięcia zgody nie ma wpływu na przetwarzanie, które miało miejsce do momentu wycofania zgody.
  8. Ma Pan/i także prawo do przenoszenia danych (w szczególności historii transakcji)
  9. Przysługuje Pani/u prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego

Wyrażam zgodę na otrzymywanie newslettera

Oprogramowanie sklepu internetowego Sellingo.pl